image

Cleckheaton Leaflet 454 - Geometric Throw

Geometric throw measures 100 X 100 cm.

Knit in Cleckheaton Superfine Merino 8 ply.